Nyheter januari 2022

God fortsättning! Kristofer är delvis föräldraledig under januari och februari. Maria Ejdesjö är åter från föräldraledighet mars månad. Maria Rydström är i gång som tidigare. Kristofer och Maria Ejdesjö nås enklast via mail (sjurehab@gmail.com) nu under januari och februari. Under februari kan även Maria Rydström  hjälpa till med tidbokningar till Maria Ejdesjö för tider i mars.

Varmt välkomna!