Nyheter 2018

Maria Rydström jobbar nu heltid på Sjuhärads Rehabklinik, hon nås på telefon 0707-411 690 eller e-post mr.sjurehab@gmail.com. Maria Ejdesjö nås på 0707-411 700 eller e-post sjurehab@gmail.com. Vårt gamla telefonnummer 033-411 911 fungerar fortfarande men kommer att stängas ner under året. Västra Götalandsregionen har beslutat att höja patientavgiften till 100kr. Frikortsnivån är fortfarande 1100kr.